"Спички разведчика" от Саши Семёнова (1978 г.в.) :)